20230406_0088

Besluiten ALV

Besluiten van de ALV
Besluit Datum
De nieuwe statuten vastgesteld in stuk 3a.1 en de wijzigingen aan het HR zoals vermeld in het HerCie rapport met de voorgestelde aanpassingen die tijdens de ALV zijn besproken worden ingestemd door de algemene leden vergadering 12-04-2023
Sara Grit en Alec van Duin worden aangesteld als lid van de kascontrolecommissie 22-02-2023
Chinook Felix en Omar Ould-Boukattine worden toegelaten tot de Senaat 22-02-2023
Het huidige kandidaat-bestuur wordt als bestuur aangesteld, en daarbij treedt het huidige bestuur uit functie 22-02-2023
De begroting gepresenteerd zoals in stuk 6 en met eventuele wijzigingen besproken op de ALV wordt aangenomen 22-02-2023
Het kandidaadbestuur word aangenomen zoals voorgesteld door de SoCo in Stuk 4 van deze ALV 10-01-2023
De huidige kandidaten Jord Muffels en Barien Kanie worden als bestuur aangesteld, en daarbij treedt Nina Oskam uit functie 28-09-2022
Tom Konijn, Jaap Osseweijer en Nina Oskam worden toegelaten tot de SoCo 28-09-2022
Joost van Dijk wordt toegelaten tot de SoCo 28-09-2022
De vijf leden zoals voorgedragen door de Sollicitatiecommissie in stuk 9, getiteld voordracht kandidaat-bestuur, worden aangesteld als 550 kandidaat-bestuur van de NSA 19-01-2022
De wijzigingen van de statuten en HR geformuleerd in stuk 4 genaamd HerCie rapport worden ingestemd door de ALV 19-01-2022
De ALV vraagt de HerCie om een permanente wijziging van het verenigingsjaar door te voeren van 1 februari tot en met 31 januari in het HerCie-rapport 19-01-2022
Friso Eigenhuis, Quinten Coelho en Anouk van Kempen worden aangesteld als Sollicitatiecommissie voor 2021 12-10-2021
Het huidige kandidaat-bestuur wordt als bestuur aangesteld, en daarbij treedt het huidige bestuur uit functie 11-03-2021
De begroting zoals gepresenteerd zoals in stuk 12 en met eventuele wijzigingen besproken op de ALV wordt aangenomen 11-03-2021
Amy Oppong, Tom Konijn, Thomas Goldman en Jasper Stammes worden 265 aangesteld als kascontrolecommissie boekjaar 2021 11-03-2021
Tom Konijn wordt opgenomen in het voorstel voor de leden van de kascontrolecommissie boekjaar 2021 11-03-2021
Het bestuur wordt financieel gedechargeerd 11-03-2021
De zes leden zoals voorgedragen door de Sollicitatiecommissie in stuk 7, getiteld voordracht kandidaat-bestuur, worden aangesteld als kandidaat-bestuur van de NSA 03-02-2021
De ALV wenst dat de notulen binnen 14 dagen op de website gepubliceerd worden 03-02-2021
Benoeming van bestuur wordt bekrachtigd door de ALV 03-02-2021
Chinook Felix, Beer Boudewijn, Melin Walet en David Laan worden toegelaten tot de Sollicitatiecommissie 15-10-2021
Het budget voor uitwerkingen van tentamens wordt verhoogd naar €2500 18-06-2020
Tom Konijn wordt toegelaten tot de Senaat 18-06-2020
Bestuur 44 wordt bedankt en gedechargeerd en daarmee wordt het kandidaat bestuur zoals op de vorige ALV vastgesteld aangesteld als bestuur 45 21-02-2020
De post inwerkweekend wordt verlaagd naar 550 euro 21-02-2020
Het addendum ’Mocht de Law and Order failliet gaan en opgekocht worden door Rob en dan weer de Nota Bene zijn, gaat de NSA daar weer borrelen.’ wordt toegevoegd aan het driejarenplan zoals hij er nu ligt 21-02-2020
Het ingekomen stuk van Tom Konijn wordt niet behandeld onder het punt 8 Wisseling Senaat 21-02-2020
De zes leden zoals voorgedragen door de sollicitatiecommissie in stuk 5 getiteld voordracht bestuur 45 worden aangesteld als kandidaatbestuur van de NSA 17-01-2020-
De eenmalige contrubitie wordt niet vervangen door een jaarlijkse contributie -17-01-2020
Artikel 13 van het Huishoudelijk reglement blijft onveranderd 17-01-2020
Het bestuur houdt een lijst bij met op ALV genomen besluiten 17-01-2020