Flux22-32.JPG

Statuten, HR, Gedragscode en Privacy policy

Statuten, HR, Gedragscode en Privacy policy

Zoals het een degelijke vereniging zich betaamt beschikt ook bij de Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam over haar eigen dagelijks bestuur. Dit bestuur wordt jaarlijks op één van de twee half-jaarlijkse ALV’s gekozen. Op de andere ALV wordt een financiële tussenstand gepresenteerd. Natuurlijk dient het bestuur zich te houden aan de regels vastgesteld door de ALV. De harde kernregels van de vereniging zijn notarieel vastgelegd in de zogenaamde statuten. Uit deze statuten vloeien voort de uitvoerbare wetten en regels van de vereniging die te vinden zijn in het Huishoudelijke Reglement.

Juist is een vijfjarig project afgerond om de statuten te vernieuwen. Het voorstel van de Herzieningscommissie (HerCie) is op 12 april 2023 ingestemd door de ALV. We verwachten daarom ook snel de nieuwe statuten hier te mogen publiceren, wanneer deze zijn ondertekend door de notaris.