Statuten en HR

Zoals het een degelijke vereniging zich betaamt beschikt ook bij de Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam over haar eigen dagelijks bestuur. Dit bestuur wordt jaarlijks op één van de twee half-jaarlijkse ALV’s gekozen. Op de andere ALV wordt een financiële tussenstand gepresenteerd. Natuurlijk dient het bestuur zich te houden aan de regels vastgesteld door de ALV. De harde kernregels van de vereniging zijn notarieel vastgelegd in de zogenaamde statuten. Uit deze statuten voortvloeien de uitvoerbare wetten en regels van de vereniging die te vinden zijn in het Huishoudelijke Reglement. De meest recente versies zijn hier te vinden:

Statuten

Statuten (digitale versie)

Huishoudelijk Reglement