_SPE0625

Ereleden

Ereleden

De ALV van de NSA kan leden en niet-leden het predikaat erelid toedienen. Ereleden zijn mensen die zich extra bijzonder hebben ingezet voor de vereniging. Op dit moment heeft de NSA vier ereleden.


Joris Hartman

Joris Hartman is gedurende meer dan twe decennia uitzonderlijk actief geweest bij de NSA. Daarom is hij op de ALV van 26 februari 2009 benoemd tot eerste erelid van de NSA. Niet alleen heeft hij twee keer in het bestuur gezeten: van maart 2001 tot september 2002 als voorzitter en van oktober 2005 tot oktober 2006 als penningmeester. Ook heeft hij talloze jaren in verschillende commissies gezeten, zoals de wintersportcommissie, alumnicommissie en sollicitatiecommissie voor het nieuwe bestuur. Met zijn grondigheid, diplomatie, enthousiasme en uitgebreide ervaring heeft hij de vereniging gedurende al deze jaren enorm vooruit geholpen en ondersteund. Zo is hij betrokken geweest bij wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement en vele jaren de voorzitter van de ALV's geweest. Verder was hij initiatiefnemer voor de oprichting van de Senaat in 2007 en hij heeft vanaf de oprichting tot 2020 als lid van de Senaat de vereniging en vele besturen ervan van raad en advies voorzien.


Hans van Duivenvoorden

Op de ALV van 30 juni 2011 is Hans van Duivenvoorden aangedragen als erelid. Hij heeft onze mooie vereniging opgericht in 1981.

Arthur La Rooij

Op de ALV van 4 februari 2016 is Arthur La Rooij voorgedragen als erelid. Het verhaal is dat hij alle AJW's heeft meegemaakt en bij elke commissie een helpende hand was.


Robbie Rens

Op de ALV van 8 oktober 2019 is Robbie rens aangedragen als erelid. Hij heeft het systeem van de poflijst gedigitaliseerd waar we vandaag de dag nog steeds blij gebruik van maken.