.

.

.

.

Het bestuur

Het bestuur van de NSA wisselt halverwege het collegejaar tijdens een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur zorgt er onder andere voor dat de vereniging draaiende blijft en de commissies hun taken kunnen uitvoeren. Wees niet bang om de bestuursleden aan te spreken over iets studiegerelateerds of iets heel anders! Het e-mailadres en de contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina onder het kopje "Over de NSA".

Tom Konijn

Voorzitter

Maaike Straathof

Secretaris

Amy Oppong

Penningmeester

Roy van der Linden

Activiteitencoördinator

Demi Kruijer

Vicevoorzitter & Commissaris onderwijs