Cookies op nsaweb.nl

Ja, ik geef toestemming

Nsaweb.nl is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Nsaweb.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • Het optimaliseren van de website
  • Het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk.

Kijk voor meer informatie in onze Privacy Policy

Besluiten ALV

In de onderstaande tabel zijn de besluiten van de ALV te vinden. 

Besluit Datum
De vijf leden zoals voorgedragen door de Sollicitatiecommissie in stuk 9, getiteld voordracht kandidaat-bestuur, worden aangesteld als 550 kandidaat-bestuur van de NSA 19-01-2022
De wijzigingen van de statuten en HR geformuleerd in stuk 4 genaamd HerCie rapport worden ingestemd door de ALV 19-01-2022
De ALV vraagt de HerCie om een permanente wijziging van het verenigingsjaar door te voeren van 1 februari tot en met 31 januari in het HerCie-rapport 19-01-2022
Friso Eigenhuis, Quinten Coelho en Anouk van Kempen worden aangesteld als Sollicitatiecommissie voor 2021 12-10-2021
Het huidige kandidaat-bestuur wordt als bestuur aangesteld, en daarbij treedt het huidige bestuur uit functie 11-03-2021
De begroting zoals gepresenteerd zoals in stuk 12 en met eventuele wijzigingen besproken op de ALV wordt aangenomen 11-03-2021
Amy Oppong, Tom Konijn, Thomas Goldman en Jasper Stammes worden 265 aangesteld als kascontrolecommissie boekjaar 2021 11-03-2021
Tom Konijn wordt opgenomen in het voorstel voor de leden van de kascontrolecommissie boekjaar 2021 11-03-2021
Het bestuur wordt financieel gedechargeerd 11-03-2021
De zes leden zoals voorgedragen door de Sollicitatiecommissie in stuk 7, getiteld voordracht kandidaat-bestuur, worden aangesteld als kandidaat-bestuur van de NSA 03-02-2021
De ALV wenst dat de notulen binnen 14 dagen op de website gepubliceerd worden 03-02-2021
Benoeming van bestuur wordt bekrachtigd door de ALV 03-02-2021
Chinook Felix, Beer Boudewijn, Melin Walet en David Laan worden toegelaten tot de Sollicitatiecommissie 15-10-2021
Het budget voor uitwerkingen van tentamens wordt verhoogd naar €2500 18-06-2020
Tom Konijn wordt toegelaten tot de Senaat 18-06-2020
Bestuur 44 wordt bedankt en gedechargeerd en daarmee wordt het kandidaat bestuur zoals op de vorige ALV vastgesteld aangesteld als bestuur 45 21-02-2020
De post inwerkweekend wordt verlaagd naar 550 euro 21-02-2020
Het addendum ’Mocht de Law and Order failliet gaan en opgekocht worden door Rob en dan weer de Nota Bene zijn, gaat de NSA daar weer borrelen.’ wordt toegevoegd aan het driejarenplan zoals hij er nu ligt 21-02-2020
Het ingekomen stuk van Tom Konijn wordt niet behandeld onder het punt 8 Wisseling Senaat 21-02-2020
De zes leden zoals voorgedragen door de sollicitatiecommissie in stuk 5 getiteld voordracht bestuur 45 worden aangesteld als kandidaatbestuur van de NSA 17-01-2020-
De eenmalige contrubitie wordt niet vervangen door een jaarlijkse contributie -17-01-2020
Artikel 13 van het Huishoudelijk reglement blijft onveranderd 17-01-2020
Het bestuur houd een lijst bij met op ALV genomen besluiten 17-01-2020

Laatst bijgewerkt: 15-02-2022