Aanmelden als NSAanhang

Kom je niet in aanmerking om lid te worden van de NSA, maar wil je wel graag deelnemen aan al onze leuke activiteiten? Dat kan! Word NSAanhang!

Als NSAanhang, ben je begunstiger van de NSA en heb je daarmee alle rechten en plichten zoals deze beschreven staan in artikel 4 van het HR.

Dit betekent onder andere de mogelijkheid om op de poflijst te staan, deel te nemen aan activiteiten van de NSA en mee te gaan op onze fantastische reizen.

Als NSAanhang betaal je éénmaal 15 euro om je in te schrijven, gevolgd door een verplichte jaarlijkse minimale bijdrage van weer 15 euro aan het begin van het verenigingsjaar.