Lezingencommissie

Sinds mei 2013 heeft de NSA een lezingencommissie. Op dit moment bestaat deze uit Omar Ould Boukattine, Maaike Straathof en Sander Heimans. De commissie verzorgd iedere derde dinsdag van de maand een lezing voor het vak Oriëntatie. De commissie dit op een informele en persoonlijke, maar ook inhoudelijke manier te doen: sprekers krijgen ruim de tijd om uit te leggen wat zij precies doen, maar worden ook aangemoedigd te vertellen hoe zij in hun vakgebied terechtgekomen zijn, en wat zij als de leuke en minder leuke kanten van hun werk beschouwen. Na de lezingen krijg je, onder het genot van een drankje, de mogelijkheid om na te praten met de sprekers en je medestudenten.

Hopelijk zien we enthousiaste, persoonlijke en motiverende verhalen tegemoet!