Presentatie eindrapport commissie Democratisering en Decentralisering

Als reactie op de Maagdenhuisbezetting was de commissie Democratisering en Decentralisering opgezet door de UvA. Deze heeft zich bezig gehouden met voorstellen ontwikkelen voor een betere organisatie- en bestuursstructuur en mogelijke nieuwe vormen van democratie, zeggenschap en inspraak op de UvA.

Aanstaande maandag houdt de commissie een presentatie over het geschreven eindrapport (dit rapport wordt dinsdag online uitgebracht). In november wordt er een raadplegend referendum gehouden over de mogelijkheden van de bestuursmodellen, wat ook uitgebreid toegelicht zal worden.