Overzicht samenwerking UvA-VU

Er is een samenwerkingsdocument opgesteld ter weergave van de stand van zaken rondom de samenwerking UvA-VU. Hier staat informatie in over o.a. de verkenningscommissies, en aan wie vragen kunnen worden gesteld indien je die hebt over de stand van zaken rondom een specifieke opleiding. In dit document staat bijvoorbeeld ook aangegeven dat er een Joint Degree master Physics & Astronomy (UvA-VU) komt. Voor Wiskunde verandert er niets.