Minor Educatie nu ook te volgen na afsluiting van de bachelor (Educatieve Module)

Vanaf september 2016 kunnen ook studenten die de bachelor (wiskunde, of natuur- en sterrenkunde) hebben afgerond een minor Educatie volgen en daarmee een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen.

Studenten kunnen twee maal per jaar (september, februari) starten met het voltijdsprogramma van 30 EC en zo binnen een half jaar de onderwijsbevoegdheid behalen waarmee les kan worden gegeven in de onderbouw van havo en vwo en in het vmbo-t. Let op: het betreft een vol onderwijsprogramma met een grote stage die niet te combineren valt met een baan of met een andere studie.

Studenten die voor 1 september hun bachelor hebben afgerond en de educatieve module willen volgen, melden zich – uiterlijk vrijdag 24 juni 23.59 uur aan bij s.gordijn@uva.nlAanmeldingen na deze datum kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

De reguliere aanmelding en daarmee de verdeling van de stageplaatsen is al achter de rug. Er kan worden gevraagd dat de student een eigen stageplaats zoekt. Informatie daarover en over de eisen waaraan een stageplaats moet voldoen worden zo snel mogelijk na aanmelding opgestuurd.

Het collegegeld bedraagt het wettelijke collegegeld. Let op: studenten komen voor deze educatieve module niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Studenten die na afronding van de educatieve module een master (in een schoolvak) doen en daarna een eerstegraads onderwijsbevoegdheid willen behalen, krijgen voor het educatieve deel van hun vervolgopleiding een vrijstelling van maximaal 30 studiepunten.

Voor meer informatie kun je terecht bij Selma Gordijn (s.gordijn@uva.nl).