Kandidaat-bestuur aangenomen

Op de ALV van 22 januari 2018 is een nieuw kandidaat-bestuur aangenomen. Het kandidaat-bestuur is als volgt geconstitueerd:

Tom Konijn - kandidaat-voorzitter

Maaike Straathof - kandidaat-secretaris

Amy Oppong - kandidaat-penningmeester

Demi Kruijer - kandidaat-vicevoorzitter en commissaris onderwijs

Roy van der Linden - kandidaat-activiteitencoördinator

Er is maandag 29 januari een gelegenheid het kandidaat-bestuur te ontmoeten op het nieuwjaarsdiner. Kaarten zijn online beschikbaar en bij het bestuur.