Ambtelijk secretaris opleidingscommissie/SRS student bachelor Natuur- en Sterrenkunde

De bachelor Natuur- en Sterrenkunde zoekt een nieuwe ambtelijk secretaris voor de opleidingscommissie (OC) en SRS student. De taken binnen deze functie zijn tweeledig. Allereerst plan en notuleer je iedere periode een panelgesprek met een afvaardiging van ieder jaar van de bachelor. Hierbij zijn (meestal) ook de opleidingsdirecteur en docenten van die periode aanwezig.

Daarnaast verzorg je als ambtelijk secretaris de volgende taken voor de opleidingscommissie:

  • Je zorgt voor administratieve ondersteuning
  • Je maakt de notulen van de vergadering
  • Je beheert het archief van de OC
  • Je verzorgt de ingaande en uitgaande post
  • Je zorgt er samen met de voorzitter voor dat de OC?leden de vergaderstukken op tijd ontvangen
  • Je regelt vergaderruimte.

Als ambtelijk secretaris ben je officieel geen lid van de OC.
We zoeken een enthousiaste, zorgvuldige en zelfstandig werkende student die deze taken op zich wil nemen. Aanstelling is 4 uur per week voor 1 jaar (verlenging is mogelijk) als studentassistent. Geïnteresseerden kunnen mailen naar Joris Peters (j.j.m.peters@uva.nl). Gesprekken zullen eind augustus plaatsvinden.